Naszym naturalnym środowiskiem jest ASO

NewConnect & Catalyst
WPROWADZENIE DO OBROTUBIEŻĄCE DORADZTWO

ASO

 

Czym się zajmujemy

Doradzamy spółkom publicznym

Ze szczególnym uwzględnieniem rynku NewConnect i Catalyst, ale także podmiotów z rynku regulowanego.

 

Wspomagamy w emisjach

Przygotowując dokumentację na potrzeby emisji.

 

Tworzymy nowe podmioty

Rejestrujemy każdy rodzaj podmiotu, obsługujemy także przekształcenia i połączenia.

 

Wyceniamy biznesy i znaki 

Współpracując z zewnętrznymi specjalistami od wyceny biznesów.

 

Obsługujemy ponad 13% rynku NewConnect

Jesteśmy bardzo aktywnym podmiotem na rynku doradztwa w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, w szczególności na rynku NewConnect.

Spółka powstała w wyniku wieloletnich doświadczeń doradczych zebranych przez jej założycieli w ramach Beskidzkiego Biura Consultingowego sp. z o.o. Wpis na listę Autoryzowanych Doradców uzyskaliśmy z dniem 31 października 2023 r.

Ilość naszych klientów

Ilość spółek NewConnect

%

Udział w rynku

Rynek

Certyfikowany Doradca ASO

Praca zdalna 

Spółka z rynku NewConnect

Bieżąca obsługa

Spółka z rynku regulowanego

Bieżąca obsługa 

Potencjalny Emitent 

Debiut na rynku NewConnect

{

“Współpracujemy od czasu naszego debiutu na NC w 2016 r. Polecamy! ”

Łukasz Golonka, Członek Zarządu Outdoorzy S.A.

Michał Damek

Michał Damek

Dyrektor, Certyfikowany doradca ASO

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2016 roku ukończył trzyletnie szkolenie w ramach aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej. Od 2018 r. posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Członek Zarządów, w tym spółek publicznych oraz Rad Nadzorczych spółek publicznych.

Michał Więzik

Michał Więzik

Dyrektor, Certyfikowany doradca ASO

Ekonomista, absolwent Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2012 r. posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Członek Rad Nadzorczych spółek publicznych. Wieloletni członek Rady Autoryzowanych Doradców przy GPW.

dr Przemysław Psikuta

dr Przemysław Psikuta

Certyfikowany doradca ASO

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, absolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. Od 2012 r. posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Członek Rad Nadzorczych spółek publicznych.

Zespół

Adres

AUTORYZOWANI.PL
Prosta Spółka Akcyjna

ul. A. F-Modrzewskiego 20
Bielsko-Biała, 43-300

Skontaktuj się z nami